Олімпіадні завдання

Завдання олімпіади з математики
4 клас. І варіант
1.     Познач відповідь, у якій записано число чотирнадцять тисяч чотири.
А) 14 004      Б) 14 400    Б) 1 404                                                          (1 бал).

2.     Для яких чисел сусіднім є 5 000?
А) 499 і 501     Б) 4900 і 5001      В) 4 999 і 5001                                (1 бал).

3.     Який найвищий розряд у шестицифровому числі?
А) Сотні тисяч     Б) Десятки тисяч          В) Одиниці тисяч               (1 бал).

4.     Як зменшиться число 90 тисяч, якщо в його записі закреслити два нулі?
А) Зменшиться у 2 рази.                 Б) Зменшиться у 10 разів. 
В) Зменшиться у 100 разів.                                                                (1 бал).

5. Задача 1
Купили 40 зошитів по 2 грн. 50 к. та 100 блокнотів по 3 грн. 20 к. кожний. Скільки здачі одержать із 500 грн?  Знайдіть відповідь на запитання задачі.
А) 8 грн.     Б) 80 грн.          В) 180 грн.                                           (5 балів).

6. Перевір розв’язання прикладу. Які з них розв’язано неправильно?
А) 189 *8 = 11 556     Б) 189 *8 = 1 512   В) 2 180 *8 = 84 426           (1 бал).
* Як ти дізнався (дізналась)? Запиши. (Додатково - 2 бали)

7. При яких значеннях  х буде неправильною рівність: Х + 184 = 999?         
А) 815       Б) 585    В) При будь-яких, крім 815.                                (1 бал).
* Як ти міркував (ла)? Запиши. (Додатково - 2 бали)

8. Подай у менших одиницях вимірювання: 50 ц                                  
А) 5т       Б) 500 кг   В) 5 000 кг                                                                (1 бал).
* Як ти міркував (ла)? Запиши. (Додатково - 1 бал)

9. Яку частину кілограма становить 500 г?                                           
А)     1       Б)  1             В)   1                                                                    (1 бал).
         2             5                 200
* Як ти міркував (ла)? Запиши. (Додатково - 1 бал)

10. Якою є частка чисел 776 і 97?                                                       
А) 800       Б) 8   В) 18                                                                           (1 бал).
* Як ти дізнався (дізналась)? Запиши. (Додатково - 1 бал)

11. Задача 2 (3 бали)
Артем, Володимир і Дмитро – брати. Артем не старший за Володимира, а Дмитро не молодший за Артема. Хто з них наймолодший?
А) Артем             Б) Володимир            В) Дмитро
* Як ти міркував (ла)? Запиши. (Додатково - 1 бал)Завдання для запису розвязку в зошитах
12.           Запиши число, в якому 3 сотні тисяч 5 десятків тисяч і 3 тисячі.

13. Яке число записано сумою розрядних доданків?
900 000 + 50 000 + 6 000 + 200 + 8 

14. Запиши два попередніх і два наступних числа до числа 9 999.

15. Задача 3. (10 балів)
Є кілька прямокутників, у яких периметр дорівнює 12 см. Знайди довжину сторін прямокутника з найменшою і найбільшою площею.
* Як ти міркував (ла)? Запиши. (Додатково - 2 бали)

16. Задача 4  (5 балів)
Туристи вирушили з Миколаєва 29  лютого о 13 год і повернулися 
3 березня о 19 год. Скільки годин туристи були у поїздці? Скільки  пройшло діб?

17. Задача 5. (10 балів)
Склади й запиши свою задачу з використанням «одиниць часу», пов’язану із досвідом твого життя за змістом.

18. Задача 6. (4 бали)
До змагань із шахів готувалося четверо учнів, позначимо їх буквами –
А, Б, В, Г.  Але на змагання потрібно було визначити команду із трьох учасників. Скількома способами це можна зробити? Запиши всі можливі варіанти буквами.
      

19.   Задача 7.
Учні молодших класів розклали подарунки у пакети. Вийшло 15 однакових пакетів. Старшокласники підготували 29 таких пакетів. Виявилося, що старшокласники підготували на 112 подарунків більше, ніж молодші школярі. Постав запитання задачі так, щоб задача розв’язувалась такими діями:
1)    29 - 15 = 14 (п.)
2)    238: 14 = #   (кг)
3)    29 + 15 = #  (#
4)     # * 44= ? (…)                                       
   Записати розвязок лише двох останніх дій  та відповідь. (10 балів).

20. Склади свій тест на перевірку знань та вмінь, пов’язаних з одиницями довжини. (5-10 балів) Завдання  олімпіади з української мови
4 клас
Виберіть варіант  правильної відповіді.
1 бал за правильну відповідь  

1.     Текст – це:
а) кілька зв’язних речень, обєднаних спільною думкою;
 б) кілька зв’язних слів;   в) два і більше речень.

2.     Основна думка тексту – це:
а) те, про що розповідається в тексті; б) головне, що хотів сказати автор;
в) зміст останнього речення.

3.     Яке запитання можна поставити до тексту-міркування:
а) який предмет?  б) чому так сталося?  в) яка відбулася дія?

4.     У якому рядку всі слова – іменники:
а) рух, завдання, бігати;  б) дія, молодий, життя;
в) звертання, сміливість, читання?

5.     У якому рядку всі іменники належать до назв неістот:
а) птах, листя, вітер;  б) книга, хата, осінь;  в) яблука, груші, садівник?

6. Виберіть рядок, у якому записано слова-антоніми
а) веселий, весілля;  б) веселий, радісний;  в)  веселий, сумний.

7. Виберіть слово, яким можна замінити вислів бити байдики
а) шкодити;  б) ламати;  в)  лінуватися.

        8. Закінчіть речення:
Прикметник – це частина мови, яка…
а) виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? яка? яке?;
б) виражає предмет і відповідає на питання хто? що?;
в) виражає ознаку і відповідає на питання як? де? куди?

      9. У якому рядку в усіх словах пропущено різні букви?
а) Кни _ка, сте_ ка, подру_ ка;
б) щ _ б_ тати, зв_с_лити, з_л_ніє;
в) ле_ко, ва_ко, ри_ка.

     10. У якому рядку в усіх словах пропущена одна і та ж буква?
 а) Д_ректор, г_рбарій, л_мон;
 б) с_кунда, оч_рет, пш_ниця;
 в) в_лос_пед, к_шеня; ап._льсин.

11. Яке речення є спонукальним?
  а)  Падає білий і лапатий сніжок на наш лужок.
  б) Дощик поливає, лужок оживає.
   в) Полий, дощику, наш лужок.

 12. Яке речення є складним?
а)  Прилети, синичко, до нашого віконечка.
б) Ми повісили годівнички - прилетіли синички.
в) Дбайливі дітлахи піклуються про пташок, підгодовують їх.

Запишіть відповіді наступних завдань  у зошит.

13. Знайдіть речення з однорідними членами. Підкресліть їх.(2 бали)
а) Завітай, ясне сонечко, у моє віконечко.
б) Пригріває сонечко землю, радіє вона.
в) Сонечко бавиться, виграє яскравим своїм промінням.
.

14. Запишіть слова в алфавітному порядку. Поставте у них наголос. Виділене слово розберіть за будовою. Встав пропущену букву.(5 балів)

Ознака, ч_тання, в_разно, запита_ня.

15. Запишіть словосполучення в дві колонки: в першу – з числівниками, у другу – з прикметниками.(3,5 бали)
       Третій клас, дружний клас; навчальний рік, восьмий рік; четвертий урок, останній урок; п’ята книжка.

16. Використайте іменники, подані в дужках, у потрібній формі. Визначте їх відмінок. (2 бали)
         Дати (білочка); пастись у (луг).

17. Складіть і запишіть свій вірш, використовуючи римовані рядки:
(4 бали)
_________________________ сонце,
_________________________ віконце.
_________________________ зорі,
_________________________ морі.

18. Напиши твір-міркування.. Придумай до свого твору заголовок.        Тема твору - на вибір (20 балів):  

  •  Я і мрія моя.
  •  Я і школо моя
  •  Я й родина моя 


 Завдання  олімпіади з  природознавств 4 клас  1 варіант,      2 варіант,   3 варіант, 4 варіант, 5 варіант                                                                                                                         

Комментариев нет:

Отправить комментарий